Uw persoonlijke doelen staan bij ons centraal!

Neem contact opAanmelden cursus

Vergoeding uit Basisverzekering (MER)

De multidisciplinaire benadering van Activos biedt een route uit de neerwaartse spiraal waarin veel patiënten zich bevinden. Om die reden zijn de samenwerkende zorgverzekeraars in 2021 een onderzoek gestart met goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderzocht wordt of patiënten die vanuit de huisartsenpraktijk naar Activos zijn verwezen, in plaats van naar een medisch specialist, een effectievere behandeling hebben met betere uitkomsten. De effecten van dit programma worden onderzocht door de Universiteit van Maastricht.

Patiënten die binnen de inclusiecriteria (zie onder) vallen, komen in aanmerking voor deelname aan het Activos-programma. Deelname aan dit zogenaamde MER-traject (Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie) wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is een unieke kans. In de regio Zuidwest-Nederland is Activos het enige programma wat onder deze voorwaarden beschikbaar is.

 

Voor wie?

Patiënten kunnen in 2022 en 2023 verwezen worden naar Activos in het kader van de MER als zij voldoen aan de volgende inclusiecriteria:

 • Pijn > 3 maanden
 • Voldoet aan definitie chronische pijn
 • Pijnklachten houdings- en bewegingsapparaat
 • ≥ 18 jaar
 • Eerstelijns (mono)therapie gevolgd en afgerond en geen verbetering ervaren
 • Bereidheid geanonimiseerd deelname onderzoek

 

Exclusiecriteria zijn:

 • Invaliderende comorbiditeit die MER-traject vertraagt
 • Verslaving of actuele psychiatrische problematiek
 • Obesitas BMI>30
 • Onvoldoende begrip Nederlandse taal

 

Verwijzen

Het kan dat in de huisartsenpraktijk duidelijk wordt dat aan de somatische kant niet veel behandelmogelijkheid (meer) is. Als die patiënt binnen genoemde criteria valt, dan kan de verbreding binnen Activos een goed perspectief zijn.

Doorverwijzing kan dan op de volgende manieren:

 • Via Zorgdomein
 • Verwijzing meegeven aan patiënt met ‘Aanvraag MER’

locaties Goes

Praktijk Goes
Naereboutstraat 23
4461 GR Goes | Route

locaties Zierikzee

Praktijk Zierikzee
Calandplein 1
4301 LZ Zierikziee | Route

Medisch Centrum Borrendamme
Borrendamme 10
4301 VD Zierikzee | Route

locatie Middelburg

Praktijk Middelburg
Molenwater 137
4331 SG Middelburg | Route