Het Team

Het Activos-zelfmanagementtraject is ontwikkeld door Anja Wijdemans en Janine Davidse. Inmiddels is het Activos-netwerk uitgebreid met een groep gespecialiseerde zorgverleners en specialisten op het gebied van chronische pijn.

Het behandelteam bestaat uit:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Anja Wijdemans (co-owner)
Patiëntencoördinator / Pijnverpleegkundige / Vakspecialist chronische pijn
Janine Davidse (co-owner)
Oefentherapeut Mensendieck gespecialiseerd in chronische pijn
Chandra Goedegebure
Oefentherapeut Cesar gespecialiseerd in chronische pijn
Élyse de Been
Oefentherapeut Cesar gespecialiseerd in chronische pijn

Rondom Activos is een actief netwerk werkzaam, waarbij ieder een eigen deskundigheid heeft op het gebied van chronische pijn. Door samen te werken krijgt iedere patiënt de zorg die nodig is.

Er wordt onder andere samengewerkt met pijnspecialisten, neurologen, orthopeden, reumatologen, psychologen, pijnverpleegkundigen, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, manueel therapeuten, specialisten op het gebied van voeding en andere zorgverleners.